Intresseorganisationer

Göteborgs Djurskyddsförening är medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet och deltar regelbundet i utbildningar och erfarenhetsutbyten med dessa organisationer. För att få vara med i Djurhemsförbundet krävs att man minst uppfyller nedanstående kriterier:

 

Riktlinjer för djurhem

Djurhem som vill få stöd från djurhemsförbundet måste uppfylla vissa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.

  • Djurhemmen ska ledas av en styrelse och ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen och kommunen samt polisen.
  • Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
  • Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt svensk lag för att driva verksamheten.
  • Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen och Djurskyddsföreningen samt de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.
  • Djurhemsförbundets representanter och av styrelse utsedda representanter ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt samarbete ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt med sitt djurhem och vid behov och önskemål besöka densamma.

 

 

Utrymmen

Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (ur 4§ Djurskyddslag 1988:534). Att ha ett djurhem i vanlig hemmiljö är inte att rekommendera på grund av hygienbestämmelser och av praktiska skäl. Undantag för jourhem där det vanligtvis rör sig ett fåtal djur under en kortare tidsperiod. Djurhemmet ska ha särskilda utrymmen för de djurarter som djurhemmet är avsett för. Burarna ska vara utformade så de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna. Läs mer på Jordbruksverket.se för information om angivna minimimått.

Läs mer på Jordbruksverket.se för information om angivna minimimått.

Vi är stolta över att vårt djurhem Kullbäckstorp med råge uppfyller alla dessa kriterier!

 

 

Samverkan  med myndigheter

Vi samverkar med både polismyndigheten i Storgöteborg och länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.