Vår förening

Göteborgs Djurskyddsförening började sin verksamhet redan 1869 som  Sällskapet Småfoglarnes vänner. Den 21 maj 1870 ordnade Sällskapet  en vårfest. Med hjälp av skänkta hackor och spadar utförde 800 personer ett stort arbete genom att beså 6 till 8 tunnland med tall – och granfrö. Det blev en skog som kallades Fågelroskogen och som bestod av skuggiga vackra lövträd, belägen invid det omskrivna naturreservatet Ryaskogen. Skyddet av fåglar var alltså en början men verksamhetsfältet vidgades snart till att omfatta alla djur. Hästens situation som dragdjur och bandhundars anskrämliga tillvaro är bara några av de områden föreningen arbetat med under 1900-talet. Dagens djurskydd innefattar såväl vilda djur som lantbrukens djur men tar allt oftare sin utgångspunkt i det faktum att sällskapsdjuren betyder mer än någonsin.

Utfodring av vilda fåglar under den kalla årstiden är fortfarande ett av föreningens intresseområden. På vårt djurhem tar vi hand om upphittade, omhändertagna och övergivna tama smådjur, som katter, kaniner och marsvin m fl. Hos oss får de veterinärvård och medicin samt professionell skötsel och omsorg. I första hand får vi in våra djur från myndigheer men i mån av plats försöker vi hjälpa privatpersoner.

En annan del är vår informations- och utbildningsverksamhet om djurens behov och rättigheter för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen arbetar också aktivt för att öka kunskapen om djurrätt, djurskydd och djurhållning hos politiker, myndigheter och andra organisationer. Ett aktivt djurskyddsarbete bidrar till att höja livskvaliteten för både djur och människor.

Skadade eller sjuka vilda fåglar, igelkottar och ekorrar lämnar vi till Fågel- och Kottecentralerna. Här får de vård tills de blir friska nog att återvända till naturen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy