Intresseorganisationer

Göteborgs Djurskyddsförening är medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet och deltar regelbundet i utbildningar och erfarenhetsutbyten med dessa organisationer. För att få vara med i Djurhemsförbundet krävs att man minst uppfyller nedanstående kriterier:

 

Riktlinjer för djurhem

Djurhem som vill få stöd från djurhemsförbundet måste uppfylla vissa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.

  • Djurhemmen ska ledas av en styrelse och ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen och kommunen samt polisen.
  • Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
  • Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt svensk lag för att driva verksamheten.
  • Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen och Djurskyddsföreningen samt de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.
  • Djurhemsförbundets representanter och av styrelse utsedda representanter ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt samarbete ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt med sitt djurhem och vid behov och önskemål besöka densamma.

 

 

Utrymmen

Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (ur 4§ Djurskyddslag 1988:534). Att ha ett djurhem i vanlig hemmiljö är inte att rekommendera på grund av hygienbestämmelser och av praktiska skäl. Undantag för jourhem där det vanligtvis rör sig ett fåtal djur under en kortare tidsperiod. Djurhemmet ska ha särskilda utrymmen för de djurarter som djurhemmet är avsett för. Burarna ska vara utformade så de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna. Läs mer på Jordbruksverket.se för information om angivna minimimått.

Läs mer på Jordbruksverket.se för information om angivna minimimått.

Vi är stolta över att vårt djurhem Kullbäckstorp med råge uppfyller alla dessa kriterier!

 

 

Samverkan  med myndigheter

Vi samverkar med både polismyndigheten i Storgöteborg och länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy